• ca
  • es

NOVETATS DE LA NOVA ORDENANÇA

A PARTIR DEL 15 NOVEMBRE 2021

Pagament zona verda residents

Es manté el pagament diari, trimestral i anual.

Pagament per alta de resident

Es pagarà un preu de 15€ per donar-se d’alta de resident. També es pagarà el mateix preu per cada canvi en els requisits que atorguen la condició de resident: Permís circulació i volant d’empadronament.

Dies de pagament zones verdes i taronges

De dilluns a dissabte.

Tipus de denúncia

- Per depassar temps (anul.lable amb 8€) podran ser anul.lades sempre que l’excés no superi el 50% del temps abonat i amb un màxim de 3 hores.
- Per no tenir ticket (no anul.lable) 70€

Tarifes zona blava

- Mínim: 0,20€
- Mitja hora: 0,20€
- Una hora: 1,15€
- Dues hores: 4,00€

Tarifes zona verda no residents

- Mínim: 0,20€
- Mitja hora: 0,20€
- Una hora: 1,15€
- Dues hores: 4,00€

Tarifes zona verda residents

- Tarifa diària: 0,40€
- Alta resident: 15,00€

Tarifes zona taronja residents

Tarifa diària: 0,40€

Tarifes zona taronja no residents

Tarifa diària: 1,00€

Zona residents solapament

Hauran de triar d'aparcar al sector 1 o 2.