• ca
  • es

OPERATIVA DEL PARQUÍMETRE

FUNCIONS DELS BOTONS

--- Canviar l'idioma
--- Anul·lació de la denúncia
--- Escollir durada de l'estacionament (només amb targeta de crèdit)
--- Validar l'operació
--- Anul·lar l'operació
--- Esborrar la matricula en cas d'errada.
--- Teclat alfanumèric per introduïr la matrícula


A continuació us indiquem com realitzar les operacions més habituals amb el parquímetre:

Realitzar pagament - No residents

1. Introduïr matrícula
2. Validar
3. Sortirà "Estàndard"; prémer botó Validar
4. Introduïr targeta o monedes
5. Pressionar tecla per afegir temps o la tecla per afegir el màxim temps permès, o bé la tecla per restar temps (aquesta opció només funciona amb targeta).
6. Validar
7. Resteu a l'espera fins que surti el tiquet

Anul·lació de denúncia

1. Prémer botó
2. Introduïr matrícula
3. Prémer 2 cops
4. Prémer botó
5. Introduïr monedes o targeta.
6. I prémer


COM PAGAR UNA MULTA

L'entitat gestora de notificacions i cobrament de denúncies és BASE. El pagament de l’import de la denúncia es podrà efectuar amb la reducció del 50% en el termini de 20 dies naturals des de la notificació de la mateixa. L’ingrés de l’import de la multa s’efectuarà en qualsevol de les entitats de crèdit indicades al cos de la notificació.

Per qualsevol aclariment / Tramitació de recurs

Qualsevol al·legació o recurs de multes d’estacionament imposades per l'Ajuntament de Tarragona es pot fer a través de BASE:

BASE - Gestió d’ingressos. Unitat de Multes de Trànsit
C/ de l'Assalt, 12 baixos – CP 43003 Tarragona
Telf. 977 253 413 – FAX: 977 253 425


Reclamacions i suggeriments

Aquells ciutadans que vulguin realitzar alguna reclamació o suggeriment, poden fer-ho a través de l’OMAC o a les nostres oficines:

Oficina de l’Àrea Regulada
Carrer de la Unió nº 30. CP 43002
Telf. 977239151