• ca
  • es

ÀREA REGULADA

(Veure novetats zona regulada)

L'Àrea Regulada delimita una zona de la ciutat de Tarragona on el tràfic és elevat i on sovint existeixen dificultats per trobar aparcament. Per afavorir que els residents d'aquesta zona tinguin més facilitats per aparcar, s'ha creat l'Àrea Regulada, una àrea dins de la ciutat on es dóna prioritat d’aparcament als residents enfront dels no residents.

Això s'aconsegueix mitjançant la incorporació de places amb tarifes molt baixes als primers i més elevades als segons. Aquestes places són blaves, verdes i taronges (vegeu les diferències aquí) i són una evolució de la zona regulada de superfície. Tot i que aquestes places afavoreixen l'aparcament dels residents que viuen a les zones de la ciutat on l'aparcament és dificultós, les places són aparcaments oberts a tots els usuaris, no només als residents.

Per poder beneficiar-se dels avantatges que brinda l'Àrea Regulada als residents, els veïns han de registrar-se a ells mateixos i als seus vehicles com a residents de l'Àrea Regulada.

Un cop registrats, quan aparquin al seu sector de l'Àrea Regulada podran beneficiar-se de condicions avantatjoses. Els residents trimestrals o anuals el sistema ja els detecta automàticament. Els residents de pagament diari hauran de treure tiquet del parquímetre o per les apps amb tarifa reduïda de resident.

Vehicles etiqueta ZERO Els vehicles amb etiqueta Zero hauran de treure el tiquet acreditatiu gratuït mitjançant una de les app's disponibles a la ciutat, i estaran subjectes a la limitació de temps que correspongui a la respectiva àrea de regulació on s' estacionin. No disposar del corresponent tiquet acreditatiu gratuït serà motiu de denúncia per no tenir tiquet.

Titulars de targetes d' aparcament per a persones amb disminució:
No estaran subjectes al pagament de la taxa a les zones regulades d`estacionament limitat, les persones titulars de targetes d' aparcament per a persones amb discapacitat que estacionin els seus vehicles en aquestes zones d' estqacionament.
per tal de facilitar-ne el control hauran de col·locar al vidre del vehicle en la seva part interior i de manera visible la pertinent documentació acreditativa.

Resident de l’Àrea Regulada amb distintiu o targeta resident

Per registrar-se com a resident de l'Àrea Regulada és condició indispensable estar empadronat dins d'algun dels sectors compresos dins de l'Àrea Regulada i que el vehicle estigui donat d’alta de l’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) a la ciutat de Tarragona. En cap cas el vehicle no podrà superar les 7 places i els 5,5 metres de longitud.
L'Àrea Regulada es divideix en 3 sectors, més una zona de solapament entre dos d'aquests sectors. El desplegament de la nova regulació serà per sectors, començant a l'agost de 2012 pel sector 2. Es preveu que la resta de sectors es vagin cobrint al llarg de la segona meitat de 2012. A les 1.356 places regulades existents fins ara, se li sumaran ara 4.151 places, assolint un total de 5.507 places regulades al centre de la ciutat.

AL CENTRE DE TARRAGONA HI HA:

A Tarragona amb l'Àrea Regulada serà molt més fàcil aparcar!