• ca
  • es

RESIDENTS

Modalitat de pagament

Pagament diari, trimestral i anual.

Qui hi té dret?

Hi tenen dret els residents de l'Àrea Regulada, que són aquelles persones físiques que estiguin empadronades dins d'algun dels sectors de l'Àrea Regulada i que disposin d'un vehicle de més de 2 rodes sempre i quan no superi els 5 metres de longitud i un número de 7 passatgers com a màxim.

Quins requeriments es demanen?

- S'ha d'estar empadronat dins de l'Àrea Regulada.
- El vehicle ha d'estar donat d’alta al Ajuntament de Tarragona i pagat. A més, el vehicle ha d'anar a nom de la persona empadronada.

Quina documentació s'ha d'aportar?

- DNI o NIE del titular.
- Permís de circulació del vehicle.
- Rebut de l'Impost de Circulació (IVTM) pagat a Tarragona.
- Certificat d'empadronament.

A què dóna dret?

A estacionar com a resident a les places verdes del seu sector de residència i a estacionar amb condicions avantatjoses a les places taronges.

Consideracions importants

Es pagarà un preu de 15€ per donar-se d’alta com a resident. També es pagarà el mateix preu per cada canvi en els requisits que atorguen la condició de resident: dni, permís circulació, volant d’empadronament i impost de circulació.

TARIFES RESIDENTS 2024

-1r trimestre*: 30,00€ comprèn del 01/01/2024 al 31/03/2024
-2n trimestre*: 30,00€ comprèn del 01/04/2024 al 30/06/2024
-3r trimestre*: 30,00€ comprèn del 01/07/2024 al 31/09/2024
-4rt trimestre*: 29,60€ comprèn del 01/10/2024 al 31/12/2024
-Anual*: 119,60€ comprèn del 01/01/2024 al 31/12/2024

* Totes les tarifes son trimestres i anys naturals

COM REGISTRAR-SE COM A RESIDENT?

Per poder registrar-vos com a resident d'àrea regulada s'ha de realitzar presencialment a les nostres oficines.
Si voleu, us podeu descarregar aquest document PDF omplible per portar-nos-el imprès i omplert i accelerar el tràmit.
full-alta-resident

Punts d'atenció i registre:

Oficina Aparcaments Municipals de Tarragona (Passatge Josepa Massanes nº 14).