• ca
  • es

LES ZONES TARONGES

Descripció

Els vehicles que no són residents del sector on s'estaciona, poden estacionar-hi amb un comprovant horari obligatori visible dins del seu horari de regulació i amb una durada màxima de 24 hores.

Els vehicles residents autoritzats del sector indicat en la senyalització, han d'estacionar identificant-se amb el distintiu de resident, o bé amb el corresponent comprovant horari obligatori, durada màxima 1 dia. En aquest comprovant ja sortirà imprès el sector del resident així com la matrícula del vehicle estacionat, i que l'identifica com a vehicle autoritzat.

IMPORTANT

Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament ja que hi pot haver condicionants particulars. També cal estar atents als carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius i que s'ha de canviar de vorera periòdicament.

Ubicació

Actualment hi ha nombrosos aparcaments amb una funció disuassòria a la ciutat de Tarragona, tant de places blanques (gratuïtes) com taronges (de pagament). En aquest mapa interactiu podeu veure la seva ubicació, i si feu clic sobre les icones podeu consultar l'estat actual de l'aparcament, el nombre de places, i la correspondència que l'aparcament té amb les línies d'autobús de la ciutat.

 
Created by MapBuilder.net.