• ca
  • es

LES ZONES TARONGES

Descripció

Els vehicles que no són residents del sector on s'estaciona, poden estacionar-hi amb un comprovant horari obligatori visible dins del seu horari de regulació i amb una durada màxima de 24 hores.

Els vehicles residents autoritzats del sector indicat en la senyalització, han d'estacionar identificant-se amb el distintiu de resident, o bé amb el corresponent comprovant horari obligatori, durada màxima 1 dia. En aquest comprovant ja sortirà imprès el sector del resident així com la matrícula del vehicle estacionat, i que l'identifica com a vehicle autoritzat.

IMPORTANT

Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament ja que hi pot haver condicionants particulars com els diumenges i festius a la zona de platges. També cal estar atents als carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius i que s'ha de canviar de vorera periòdicament.

Ubicació

Actualment hi ha nombrosos aparcaments amb una funció disuassòria a la ciutat de Tarragona, tant de places blanques (gratuïtes) com taronges (de pagament). En aquest mapa interactiu podeu veure la seva ubicació, i si feu clic sobre les icones podeu consultar l'estat actual de l'aparcament, el nombre de places, i la correspondència que l'aparcament té amb les línies d'autobús de la ciutat.

 
Created by MapBuilder.net.