• ca
  • es

LA GESTIÓ DE L'ESTACIONAMENT

A través de la Unitat Operativa d’Estacionament Regulat, Aparcaments TGN. gestiona i controla el correcte funcionament de l’estacionament a la via pública. Amb un equip humà de professionals es regulen les places d’aparcament, així com el control de les il·legalitats que contemplen les ordenances municipals en les zones regulades.

A més de corregir les il·legalitats de l’estacionament, el personal de la Unitat Operativa d’Estacionament Regulat també facilita informació als ciutadans, notifica les incidències detectades a la via pública, dóna suport -si és necessari- a les actuacions en cas d’accident i s’encarrega de transmetre qualsevol incidència a la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Bombers, Ambulàncies, etc.

Aquest personal disposa d’un número d’identificació professional assignat i que l’habilita per a les seves actuacions. Així mateix, aquesta unitat funciona amb un sistema tecnològic, especialment dissenyat per a Aparcaments TGN., que permet una interconnexió en temps real de tots els agents, sistemes i aplicatius que intervenen en la regulació integral de l’estacionament a la via pública, com pot ser la Unitat de Grues i la Guàrdia Urbana.