• ca
  • es

APARCAMENTS DISSUASIUS

Descripció

Aquests aparcaments descoberts estan destinats a estacionaments de llarga durada, fora del centre de la ciutat. Alguns d'aquests aparcaments tenen places gratuïtes (aparcament del Cementiri), places taronges (Passeig Independència, Sant Pau i Horta Gran). Hi poden estacionar tots els vehicles, amb el corresponent pagament si es tracta de les places taronges.

IMPORTANT

Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament ja que hi pot haver condicionants particulars. També cal estar atents als carrers que poden estar senyalitzats com a carrers alternatius i que s'ha de canviar de vorera periòdicament.

Ubicació

Actualment hi ha nombrosos aparcaments amb una funció disuassòria a la ciutat de Tarragona, tant de places blanques (gratuïtes) com taronges (de pagament). En aquest mapa interactiu podeu veure la seva ubicació, i si feu clic sobre les icones podeu consultar l'estat actual de l'aparcament, el nombre de places, i la correspondència que l'aparcament té amb les línies d'autobús de la ciutat.

 
Created by MapBuilder.net.