• ca
  • es

LA TARGETA DE RESIDENT

La targeta de resident és una targeta que us permet operar amb el parquímetre com a resident i per tant beneficiar-vos dels avantatges que l'Àrea Regulada atorga als residents. La targeta val 15 euros, té una vigència indefinida i és única per a cada cotxe. Amb la targeta de resident podreu extreure del parquímetre un tiquet a cost reduït que haureu de deixar ben visible dins del seu cotxe.

Qui hi té dret?

Hi tenen dret els residents de l'Àrea Regulada, que són aquelles persones físiques que estiguin empadronades dins d'algun dels sectors de l'Àrea Regulada i que disposin d'un vehicle de més de 2 rodes sempre i quan no superi els 5 metres de longitud i un número de 7 passatgers com a màxim.

COM OPERAR AMB LA TARGETA?

Quins requeriments es demanen?

- S'ha d'estar empadronat a l'Àrea Regulada.
- El vehicle ha d'estar donat d’alta al Ajuntament de Tarragona i pagat. A més, el vehicle ha d'anar a nom de la persona empadronada.

Quina documentació s'ha d'aportar?

- DNI o NIE del titular.
- Permís de circulació del vehicle.
- Rebut de l'Impost de Circulació (IVTM) pagat a Tarragona.
- Certificat d'empadronament.

A què dóna dret?

A estacionar com a resident a les places de l'Àrea Regulada del seu sector de residència, accedint a una tarifa reduïda exclusiva per residents de 0,40 euros per dia a les places verdes, i a estacionar amb condicions avantatjoses a les places taronges.

Consideracions importants

- És necessari comunicar els canvis de domicili i del vehicle.
- La pèrdua de la targeta de resident diària, el duplicat de la mateixa té un cost de 15€.

COM REGISTRAR-SE COM A RESIDENT?

Per poder contractar el distintiu o la targeta de resident, necessiteu registrar-vos com a resident de l'Àrea Regulada. Per registrar-se com a resident, heu de trucar al 977 239 151 i allà us informarem de la documentació que heu de presentar segons el vostre cas.

La contractació del distintiu o la de la targeta de resident s'efectuarà presencialment a les nostres oficines.

Si voleu, us podeu descarregar aquest document PDF omplible per portar-nos-el imprès i omplert i accelerar el tràmit.
full-alta-resident

Punts d'atenció i registre:

Oficina Aparcaments Municipals de Tarragona (Passatge Josepa Massanes Nº 14).

IMPORTANT

Si escolliu el distintiu , en el moment de la contractació haureu de pagar l'import corresponent al pagament . Si escolliu la targeta de resident, en el moment de la contractació haureu de pagar 15 euros, una sola vegada, tret que per pèrdua o per trencament necessiteu un duplicat (preu del duplicat: 15 euros). Una vegada registrat com a resident no serà necessari tornar a fer la renovació tret que canviïn les condicions que li van donar dret. En el cas del distintiu es lliurarà un distintiu vàlid per al periode de vigència contractat.